Autonomní sociální centrum Klinika

Praha: #Klinika. Verhandlungen mit der ÚZSVM und eine Diffamierungskampagne der tschechischen Islamfeinde

Gestern nachmittag verhandelten die Vertreter_innen des Autonomní sociální centrum Klinika erneut mit der ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových / Vertretung des Staates in Vermögenssachen/Eigentumsfragen). Sie überreichten eine weitere rechtliche Analyse des Gesetzes über das Staatseigentum und verwiesen vor allem auf das öffentliche Interesse, das genau in diesem Gesetz erwähnt wird. Die Direktorin der Behörde teilte daraufhin mit, dass das Handeln der Aktivist_innen nicht im öffentlichen Interesse sei, weil es starke Emotionen hervorrufen und die Gesellschaft spalten würde. Dabei bezieht sie sich auf mehrere Dutzend eMails gegen die Klinika, die sie in den letzten Tagen erhalten hat. Aus den zitierten Passagen wird deutlich, dass diese das Resultat einer regelrechten Anti-Klinika-Kampagne sind, die von der Gruppe “Islám v ČR nechceme”/”Wir wollen keinen Islam in der Tschechischen Republik” organisiert wird.

Dies zeigt deutlich, dass das Schicksal der Klinik ein politisches Problem ist. Die Klinika-Leute weisen scharf zurück, dass sie für den wachsenden Hass und die Hetze verantwortlich sein sollen. In einer polarisierten Gesellschaft versuchen sie nur zu verteidigen, was sie für richtig und wichtig halten. Das sie nun ebenfalls Ziel der in Tschechien grassierenden Welle an Fremdenfeindlichkeit geworden sind, kann nicht ihnen zur Last gelegt werden. Dieses Angriffen muß man sich entgegenstellen und nicht die schützenden Hände auch noch wegnehmen. Wenn die Klinik verschwindet, wird damit nicht auch der Hass in der Gesellschaft verschwinden, sondern sich lediglich andere Ziele suchen.

Das gestrige Treffen endete erfolglos.

#Occupyklinika, #SC4all

Social Center Leipzig, Prisma Leipzig, Wir brauchen Platz, Kompott Quelle: Dnes odpoledne jsme znovu jednali na ÚZSVM. Předložili jsme další právní analýzu zákona o státním majetku a argumentovali jsme ohledem na veřejný zájem, který je přímo v tomto zákoně zmíněn.
Ředitelka úřadu Arajmu nám však sdělila, že naše činnost ve veřejném zájmu není, protože budí příliš silné emoce a rozděluje společnost. Odkázala na desítky e-mailů namířených proti nám, které jí v posledních dnech došly. Z citovaných pasáží bylo jasné, že se jedná o výsledek nedávno zahájené “anti-Klinika” kampaně organizované skupinou Islám v ČR Nechceme.
To nás jen utvrzuje v tom, že osud Kliniky je politickým problémem. Naprosto odmítáme, že bychom byli zodpovědní za sílící nenávistné nálady a napětí. V polarizované společnosti se prostě snažíme hájit to, co chápeme jako správné a důležité. To, že jsme terčem narůstající xenofobní vlny nelze chápat jako naši vinu. Proti útokům je třeba se postavit a ne od nich dávat ruce pryč. Když zmizí Klinika, nezmizí nenávist ze společnosti, jen se upře na jiné cíle.

Jednání skončilo neúspěchem, hrozí vyklizení domu. Dnes je dost možná poslední možnost navštívit Kliniku a užít si jí tak, jak ji známe. Děkujeme za vaši podporu na místě. #occupyklinika