Ne davimo Beograd

Marko Klausen (Prinzessinnengarten Berlin) about #gentrification and #waterfrontdevelopment in Belgrade and elswhere in Europe Quelle: Zašto nas se tiče naš grad – reči podrške Marka Klausena borbi protiv “Beograda na vodi”.

Marko Klausen je aktivista i magistar filozofije, istorije i političkih nauka. Od 2009. godine se aktivno bavi pitanjem na koji način će se naši gradovi suočiti sa izazovima budućnosti. Ko-osnivač je brojnih neprofitnih organizacija u Berlinu, u čijem su fokusu participacija građana, održivi urbani razvoj i različiti oblici otpora neoliberalnoj paradigmi razvoja.