Sociální politika bydlení je v zájmu všech

#Tschechien: Die Wohnungssituation beginnt dramatisch zu werden. Michaela Pixová für @A2larm über den #Mietenwahnsinn v.a. in Prag, das neoliberale Mantra des Marktes und eine Aktivierung der Zivilgesellschaft (tschechisch)

Alarm: “… Jak se tedy zdá, občanská společnost v Česku začíná dopady státem neregulovaných bytových politik pociťovat stále citelněji a chystá se negativním dopadům neoliberalizace bytového trhu aktivně bránit. Aby však iniciativy brojící za dostupné a důstojné bydlení byly skutečně účinné, je potřeba, aby je aktivně podpořili i ti, které bytová situace zatím netíží. Vzhledem k trendu financializace nemovitostí a s tím souvisejícím růstem jejich cen v kombinaci s represivní sociální politikou českých vlád je v zájmu každého z nás zasadit se o nastolení podmínek, díky nimž se život ve městě stane snesitelnějším a udržitelnějším nejen pro nás, ale také pro naše blízké a budoucí generace.”

Sociální politika bydlení je v zájmu všech