Autonomní sociální centrum Klinika

Prag: Die #Klinika ist eine lebendige Gemeinschaft

Autonomní sociální centrum Klinika: “Die derzeitige “Besetzung” hat die Klinika lebendiger gemacht als je zuvor. Das Haus ist im Wandel, es kommen neue Leute und neue Ideen, die Bemühungen werden fortgeführt, denn wir sind uns bewusst, wie notwendig ähnliche autonome, selbstverwaltete Räume sind. Jeder ist willkommen, Platz zum Leben, für Bildung und zum Schlafen ist genug da. Gemeinsam können wir etwas schaffen, das für immer bestehen wird. Eine starke und funktionsfähige Gesellschaft von Menschen. Eine Gemeinschaft.”

http://klinika.451.cz/2016/03/klinika-je-ziva-komunita/ Quelle: Současná „okupace“ učinila Kliniku živější, než byla kdykoli předtím. Dům se mění, přicházejí noví lidé a nové nápady, úsilí pokračuje, protože si uvědomujeme, jak moc jsou podobné autonomní prostory třeba. Vítán je každý, místa pro život, tvorbu i pro spaní je tady dost. Společně můžeme vytvořit něco, co přežije už navždy. Silnou a životaschopnou společnost lidí. Komunitu.

(celý text k přečtení na stránkách)

http://klinika.451.cz/2016/03/klinika-je-ziva-komunita/